Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.

Report error

Жон Жин бол гэмт хэргээр мэргэшсэн мэргэжилтэн бөгөөд АНУ-д ХМТ-нд бэлтгэгдэж байгаад ирсэн нэгэн. Тэрээр гэмт хэрэгтнийг барихаас илүү тэднийг зодож занчин хашраах дуртай. Юү Мин бол хэдийгээр цагдаагийн сургууль төгсөн мөрдөгч болсон ч гэсэн гэмт хэрэг мөрдөхөөс илүү хүүхэн эргүүлэх дуртай. Гэвч тэд Тусгай мөрдөх албанд гэмт хэргийн бүлэглэл буюу шашны гаж урсгалаар дамжуулан гэмт хэрэг үйлддэг бүлэглэлийн удирдагчийг барих гэж оролдох боловч хээл хахууль автагдасан цагдаа, прокурор, улс төрчид тэдний ажилд саад хийх болно.Тэдний мөрдлөг хэр үр дүнтэй байх бол?

Untouchable Lawmen
No links available
No downloads available

Related movies