Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.
хэл | БҮХАНГИ Hwarang
Report error

Report error

Өдгөөгөөс 1500 жилийн тэртээ Жинхен хааны 12-р онд 3 улсын хамгийн жижиг, хамгийн сул дорой Шилла улс. Улс орон тогтворгүй болж амь насанд нь аюул тулгарсан тул залуу Жинхен хаан зүсээ хувирган нуугдаж амьдрахаар шийджээ. Төрийн хэргийг удирдаж явуулж асан Жи Су хатан цэл залуухан дайчдыг цуглуулж Шилла нутгийнхаа ирээдүйг хамгаалахыг хүсч байлаа.

No links available
No downloads available
 

Genres

Release year

Related movies