Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.

Report error

Давид Райс өөрийн төсөөлж чадах ямар ч газар руу түргэн шилжиж чаддаг. Тэрээр чадвараа ашиглаж банк дээрэмдэн хуримтлуулсан мөнгөөрөөамьдардаг. Шилжигчдийг барьдаг Роланд Кокстэй учирна. Дэвид нь ахлах сургуулиа хамт дүүргэсэн Милли –ийг барьцаалагдасны дараа нь өөр нэгэн шилжигч Гриффин  -тай холбоо тогтоож, Коксын эсрэг тэмцэнэ.

Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
Jumper
No links available
No downloads available

Related movies