Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.

Report error

1980 оны эхээр Өмнөд Солонгост Засгийн газрын эсрэг оюутнуудын бослого гараад байлаа. Сон Ву-Сёк бол Бусан дахь татварын хуулийн амжилттай яваа мэргэжилтэн юм. Тэрний бодлоор оюутнуудыг удирдагч Пак Жин-Ву иргэний эрх чөлөөг өөрчлөлт хийсэн гэж үнэлдэг байлаа. Жин-Вуг оюутнуудыг хөдөлгөөнийг удирдан зохион байгуулсных нь төлөө буруутган шүүхэд дуудахад Ву-Сёк түүнийг үйлчлүүлэгчээ болгон өмгөөлөхөөр шийддэг.

No links available
No downloads available
 

Genres

Release year

Related movies