Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.


Майлес Моралес ахлах сургуулийн сурагч болон Хүн-Аалз хоёрын дундын балансыг барин эгэл амьдралаар амьдрахыг хичээнэ. Гэвч Кингпин гарч ирэн аюул учирч эхлэхэд Аалзны ертөнцийн бусад ХүнАалз нар түүний ертөнцөд ирэн хамтдаа дайтаж эхэлнэ.

 

No links available
No downloads available
 

Genres

Release year

Related movies