Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.

Report error

Радио продюсеи “K” нь Cream-д хайртай. Гэвч “К” өөрийгөө хавдартай хэдхэн сарын настай гэдэгээ мэддэг ч түүнийгээ нууж өөрийг нь нас барсаны дараа Cream-ыг ганцаардаж шаналал дунд үлдээхгүйн тулд түүнийг өөр хүнд хайртай болгохоор хичээдэг.

 

No links available
No downloads available
 

Genres

Release year

Related movies