Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.

Онгоцны аюулгүй байдлыг хангаж байдаг агаарын маршалын гар утсанд онгоц барьцаалсан тухай мессеж ирэх бөгөөд 150 сая долларыг дансанд шилжүүлэхгүй бол 20 мин тутамд нэг хүн үхэх болно хэмээн сүрдүүлэх болно.

No links available
No downloads available
 

Genres

Release year

Related movies