Shuurhai.Live | Монгол хэлтэй кинонуудыг шуурхай үзүүлнэ.

Report error

Мөнхөд үргэлжлэх хайр сэтгэл хамгийн сайхан зүйл. Гэвч бодит байдал бодсоноос өөрөөр эргэх тохиолдол зөндөө бий. Хэ Манн 5жилийн өмнө осолд орон ой санамжаа алдах болно. Нэгэн өдөр эмнэлэгт сэрэн яагаад түүний нөхөр өөрөөс нь салсныг,яагаад хамгийн сайн найз нь түүний дайсан болж хувирсныг, хамтран ажиллагсад нь яагаад өөрөөс нь айн,хөндий болсныг аль алийг нь ойлгохгүй байв.Түүний хуучин нөхөр нь түүнд ой ухааныг нь сэргээхэд туслан,эргээд нийлдэг ч тэр хоёр маш муу мэдээ дуулдаг.

No links available
No downloads available

Related movies